{besps}slide{/besps}

דק אורן

דק אורן מיובא מפינלנד ורוסיה ומהווה את העץ הדק הנפוץ ביותר בישראל, מכיוון שמחירו ביחס לשוק הוא הזול ביותר.

עץ אורן נחשב רך, ומחייב חיטוי לפני הרכבתו המשמר אותו לאורך זמן.

איכות דק אורן נמדדת במספרים כאשר המספר מייצג את מספר העיניים לאורך כל מטר, העץ האיכותי ביותר מסוג אורן הינו אורן פיני מספר 5.


חזרה לעמוד דקים

חזרה לעמוד הבית : סוככים