{besps}slide{/besps}

פרגולה לכניסה

פרגולה בכניסה לבית מרשימה ומוסיפה מאוד לערך הדקורטיבי שלו בנוסף, מגנה הן במהלך חודשי הקיץ מקרני השמש והן במהלך החורף מגשמים לאזור הכניסה בבית.

ראו גם : פרגולות חלונות זכוכית


חזרה לעמוד הבית : סוככים